آدرس کارخانه :

دفتر مرکزی خروجی شهرک صنعتی وشمس آباد نبش کوچه معراج دفتر گروه صنعتی معراج
شعبه 1: شهرک صنعتی شمس آباد خیابان نگارستان خیابان آبان 2 شمالی دومین کارخانه سمت راست
شعبه 2: شهرک صنعتی شمس آباد خیابان خیام شقایق 4 پلاک 21

شماره تماس:

09123600538

09123600938

0216241567

 اینستاگرام :

iron_meraj