• ساخت بازارچه با ۱۴ سالن شمس اباد

 • ساخت سوله آقای صادقی شمس آباد

 • ساخت سوله نفت پارس شمس آباد

 • ساخت سوله آقای دوستی شمس آباد

 • ساخت پروژه پارس پنگان شمس اباد

 • ساخت سوله آقای ترابی شمس آباد

 • ساخت سه دستگاه سوله آقای درویش شمس آباد

 • ساخت سوله آقای سعادت شمس آباد

 • ساخت سوله مهندس دلگشایی شمس اباد

 • ساخت سوله آقای مهدیزاده کاشان

 • ساخت سوله آقای سعادتی شهرک صنعتی قرچک

 • ساخت سوله آقای درخشان شهرک صنعتی چرمشهر

 • ساخت سوله آقای معصومی زنجان

 • ساخت سوله آقای گنگوزهی سیستان بلوچستان

 • ساخت پروژه لوازم خانگی بست آمل

 • ساخت سوله آقای هدایتی آمل

 • ساخت پروژه آقای وفایی اشتهارد

 • ساخت سوله آقای افسری تبریز

 • ساخت سوله آقای طالب بگی اراک

 • تعویض سوله های شرکت ذوب و روی اصفهان

 • ساخت سوله شرکت آوای جهانبین چابهار

 • ساخت سوله آقای حدادی وهن آباد

 • ساخت سوله آقای قربانی جاده قم

 • ساخت سوله اقای صادق قرچک
 • ساخت سوله اقای امینی شمس آباد
 • ساخت سوله اقای ولیزاده چرخ پارس شمس آباد
 • ساخت سوله اقای فرقانی شمس آباد
 • سوله اقای یعقوبی شمس آباد
 • سوله شرکت راه صنعت شمس آباد
 • سوله اقای محامد شمس آباد
 • سوله شرکت پترو گاز نامداران اقای ذکی زاده شمس آباد
 • سوله اقای حامد ریاضی شمس آباد
 • سوله اقای مهندس اصغری اشتهارد
 • سوله اقای ساغری پرند
 • سوله سنگبری افشاری شمس آباد
 • سوله شیر آلات کاوه شمس آباد
 • سوله اقای فرجی شمس آباد
 • سوله سنگبری بوژانی شمس اباد
 • سوله اقای فردوسیان شمس آباد
 • سوله اقای احمدی شهرک صنعتی سلیمانی
 • سوله اقای فتوحی سالاریه
 • سوله اقای باوندپور چرمشهر
 • سوله مهندس سیانکی شهرک بیجین
 • سوله اقای ‌کریمی شمس آباد
 • سوله اقای صدیق شمس آباد
 • سوله اقای گلستانی شمس آباد